Đại lý tại Quận Thanh Trì

STT

Tên khách hàng

Địa chỉ

Nhóm KH, NCC

1

Cửa hàng Minh Đức

552 Thanh Liệt - Thanh Trì-TP. Hà Nội

Thanh Trì

2

Công ty Ngọn Lửa Thần

Tổ 21 Xóm Bãi - Phường Thanh Trì

Thanh trì

3

Showroom Bảo Khánh

22 Phan Trọng Tuệ - Thanh Trì

Thanh Trì