Chứng Chỉ Công Nghệ-CCNA

Hình Ảnh

 

Camera Kỷ Nguyên Với Những Kỹ Sư Được Trang Bị Những Kiến Thức Công Nghệ Thông Tin Hàng Đầu Nắm Bắt Được Công Nghệ Trong Nhu Cầu Thiết Yếu Mang Đến Một Sự Yến Tâm Về Chuyên Môn Cho Công Trình Và Dự Án

Camera kỷ nguyên nhận biết được các thiết bị cơ bản cần có trong một hệ thống mạng, từ đó xây dựng và triển khai các giải pháp hệ thống mạng phù hợp với yêu cầu từ phía Doanh nghiệp.

- Bảo trì hệ thống mạng định kỳ, đề xuất những thiết bị mới - công nghệ mới - giải pháp mới phù hợp với sự pháp triển của ngành CNTT. 
Công việc thực tế của camera kỷ nguyên
- Kỹ thuật viên quản trị Hạ tầng mạng trong các doanh nghiệp.
- Kỹ sư triển khai Giải pháp Hạ tầng mạng.
 
Module 1:

Các thiết bị mạng thường gặp trong doanh nghiệp : Router, Switch, Modem, Hub, Firewall, IDS/IPS . . . 

Module 2:

Xây dựng, thiết kế bản vẽ mô hình mạng.

Module 3:

Đọc – hiểu thông số và công năng của các thiết bị mạng.

Module 4:

Tư vấn thiết bị mạng theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Module 5:

Kiểm tra và bảo trì các thiết bị mạng.

Module 6:

- Thiết kế, lắp đặt hệ thống dây mạng trong một phòng, một tòa nhà v…v…

- Cấu hình các thiết bị: Router, Switch, Firewall, IDS/IPS . . .