Tủ rượu

Tủ rượu

"Không có sương" Wine Cooler kiểm soát Elechtronic nhiệt độ xây dựng trong rượu vang Cooler Led chiếu sáng Không có rượu sương mát cài đặt cột cao năng lực 41 chai Hai không gian tách biệt với nhiệt độ khác nhau giữa nhiệt độ 5-22 º C. điện danh nghĩa 275WNội thông gió cửa Swtitchable cảm ứng bảng điều khiển kỹ thuật số kiểm soát ánh sáng Nội ( Nguồn bep cata )

"Không có sương" Wine Cooler kiểm soát Elechtronic nhiệt độ xây dựng trong rượu vang Cooler Led chiếu sáng Không có rượu sương mát cài đặt cột cao năng lực 41 chai Hai không gian tách biệt với nhiệt độ khác nhau giữa nhiệt độ 5-22 º C. điện danh nghĩa 275WNội thông gió cửa Swtitchable cảm ứng bảng điều khiển kỹ thuật số kiểm soát ánh sáng Nội

Model sẵn có