Cata Việt Nam

Mức độ " Từ tính" phát ra cao hay thấp, được triệt tiêu bao nhiêu % để không anh hưởng đến sức khỏe người sử dụng, đó là câu trả lời nên chọn bếp từ nào.

        HÆ¡n 60 nÄm sản xuất. Lý do cho kinh nghiá»m của chúng tôi.

Chi tiết

Công ty TNHH thương mại quốc tế Đức Chính (DCI) chuyên cung cấp các thiết bị nhà bếp cata công nghệ cao và dịch vụ kỹ thuật tại Việt Nam.

Chi tiết