bep cata Việt Nam

Mức độ " Từ tính" phát ra cao hay thấp, được triệt tiêu bao nhiêu % để không anh hưởng đến sức khỏe người sử dụng, đó là câu trả lời nên chọn bếp từ nào.

Vào ngày 31 tháng 10 năm 2014, việc ký kết đã được hoàn thành bởi Tập đoàn CAN của các đơn vị sản xuất của bep cata Fagor Electrodomésticos, theo Toà án Acquisition của Tòa án Donostia Mercantile Court 1.

Chi tiết

BEP CATA gia dụng tiếp tục mở rộng danh mục của mình với trình bày của họ mới nước nóng nước nóng.

Chi tiết

Nhãn hiệu BEP CATA và Nodor đã có mặt tại CONSTRUMA cùng với Multikomplex, nhà phân phối tại Hungary từ năm 1997.

Chi tiết

      Hoạt động sản xuất trên 60 năm, đó là lý do cho kinh nghiệm của chúng tôi về bep cata

Chi tiết

Công ty TNHH thương mại quốc tế Đức Chính (DCI) chuyên cung cấp các thiết bị nhà bếp cata công nghệ cao và dịch vụ kỹ thuật tại Việt Nam.

Chi tiết