bep cata Việt Nam

Mức độ " Từ tính" phát ra cao hay thấp, được triệt tiêu bao nhiêu % để không anh hưởng đến sức khỏe người sử dụng, đó là câu trả lời nên chọn bếp từ nào.

Khi sử dụng lò nướng cần phải lưu ý những điểm gì?
 1. Hãy cho biết một số nguyên tắc để sử dụng lò nướng an toàn và hiệu quả?
 2. Hãy cho biết nhiệt độ và thời gian nướng một số thực phẩm phổ biến?
 3. Hãy cho biết một số nguyên tắc để sử dụng lò vi sóng an toàn và hiệu quả?
 4. Hãy cho biết cách đặt chế độ tự động đối với một số thực phẩm thường gặp?
 5. Hãy cho biết chức năng của các nút điều chỉnh trên lò vi sóng? Hãy cho biết cách đặt chế độ tự động đối với một số thực phẩm thường gặp?

Chi tiết

Thiết bị này chỉ dành cho tiêu dùng nội địa. nhà sản xuất sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào liên quan đến hỏng hóc hay thiệt hại gây ra do lắp đặt không chính xác hoặc sử dụng không phù hợp hay sai mục đích.

Chi tiết

 1. Tại sao khi bật bếp gas lại không lên lá»­a, cách xá»­ lý?
 2. Tại sao trong Äiá»u kiá»n sá»­ dụng bình thÆ°á»ng mà phòng bếp có nhiá»u mùi gas?
 3. Tại sao khi tắt hoặc vặn nhá» bếp gas lại có tiếng ná» “bụp”. Cách xá»­ lý?
 4. Cách vá» sinh bếp gas và các dụng cụ cần thiết?
 5. Cách khắc phục khi bếp hay bá» tắt khi Äá» lá»­a á» chế Äá» nhá»?
 6. Làm thế nào Äá» tiết kiá»m gas khi dùng bếp cata?
 7. Khi bật bếp nhả tay lá»­a bá» tắt thì xá»­ lý nhÆ° thế nào?

Chi tiết

 1. Hãy cho biết những lưu ý khi lựa chọn vòi - chậu rửa?
 2. Hãy cho biết những lưu ý khi lắp đặt vòi - chậu rửa?
 3. Hãy cho biết những nguyên tắc khi sử dụng vòi - chậu rửa?

Chi tiết

Tôi đang ở nhà cấp 4 thuê tạm một thời gian, trong phòng không có bep CATA, phải dùng chung bếp CATA với mấy phòng khác thì có bị sai về phong thuỷ không và có cần bố trí bếp trong phòng theo tuổi gia chủ không ?”
 

Chi tiết