Đại lý Quảng Ninh

STT

Tên khách hàng

Địa chỉ

Nhóm KH, NCC

1

Công ty cổ phần CCJ

Số 68 đường 25/4 phường Hồng Gai - TP Hạ Long

Quảng Ninh

2

Eurokit Hạ Long

Số 19 Đường 25/4 Phường Hồng Gai - Hạ Long - Quảng Ninh

Quảng Ninh

3

Công ty HL-Design

Số 235 đường hạ Long - TP Hạ Long -Tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh

4

Tokyo Shop

Số 337 Cao Thắng - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Quảng Ninh