Đại lý Bắc Ninh

STT

Tên khách hàng

Địa chỉ

Nhóm KH, NCC

1

Bếp Việt

410 Ngô Gia Tự, P. Tiền An-TP.Bắc Ninh

Bắc Ninh

2

 Cửa hàng gạch Trường Thịnh

Đường Trần Phú - Khu phố mới - Đình Bảng - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh

Bắc Ninh

3

Đức Tâm

311 Ngô Gia Tự -Bắc Ninh

Bắc Ninh