Chọn thực phẩm hạn chế ngộ độc


An toàn vá» sinh thá»±c phẩm: những loại rau quả ít dùng thuá»c trừ sâu là bầu, bí xanh, bí Äá», chuá»i...

Thá»i tiết nóng bức tạo Äiá»u kiá»n cho vi khuẩn lẫn nấm má»c dá» phát triá»n trong môi trÆ°á»ng thá»±c phẩm. Từ Äó, nhiá»u loại thá»±c phẩm cÅ©ng nhÆ° thức uá»ng Äược Æ°a chuá»ng trong mùa nóng nhÆ° kem, nÆ°á»c Äá, sữa Äậu nành nếu không Äược chế biến á» những môi trÆ°á»ng hợp vá» sinh sẽ dá» dẫn Äến ngá» Äá»c thá»±c phẩm. Sau Äây bếp Cata xin hÆ°á»ng  ÄÆ°a ra má»t sá» lá»i khuyên cho các bà ná»i trợ.

Chá»n thá»±c phẩm tÆ°Æ¡i sá»ng

Khi mua cá cần chú ý các loại cá tÆ°Æ¡i thì mang cá khép chặt, mắt cá lá»i sáng, không Äục, thân cá chắc, có tính Äàn há»i, ấn vào rá»i buông ra không Äá» lại vết lõm trên thân. Má»±c nang thì nên chá»n má»±c có thá»t trắng nhÆ° mứt dừa là ngon, má»±c á»ng thì nên chá»n loại vừa, không lá»n quá, chá»­a bá» túi Äen.

Má»t trong những nguyên nhân dá» dẫn Äến ngá» Äá»c thá»±c phẩm là tình trạng thá»t bá» bÆ¡m, Æ°á»p thÆ°á»ng gặp á» các chợ. Thá»t bá» bÆ¡m nÆ°á»c dá» bá» hÆ° há»ng, nếu nấu không kỹ sẽ dẫn Äến ngá» Äá»c. Các bà ná»i trợ còn bá» lôi cuá»n hÆ¡n nữa khi nhìn thấy thá»t gà, vá»t có màu vàng tÆ°Æ¡i bắt mắt, có thá» là tác phẩm của những lá» màu không rõ xuất xứ Äược cho vào sau khi Æ°á»p hàn the, phèn chua là những chất cấm kỵ trong chế biến thá»±c phẩm bep cata. Ngoài ra, khi mua thá»t bò, thá»t heo, gan, cần chú ý Äá» không mua phải thá»t có sán.

Vì thế, chá» nên mua á» những sạp quen, không mua những chá» lạ và không có sạp cá» Äá»nh, không ham rẻ và tá»t hÆ¡n là nên mua gà, vá»t tÆ°Æ¡i sá»ng vá» tá»± giết, má».

Än trái cây bá» dập: dá» tiêu chảy

Ná»i lo thÆ°á»ng xuyên của ngÆ°á»i tiêu dùng là viá»c mua phải rau quả tÆ°Æ¡i còn chứa nhiá»u dÆ° lượng thuá»c trừ sâu. NhÆ° củ hành tím thÆ°á»ng có lá»p phấn trắng bao bên ngoài tÆ°á»ng là bình thÆ°á»ng nhÆ°ng có thá» là hậu quả của viá»c dÆ° thừa thuá»c trừ sâu và ngấm vào bên trong củ. Những loại rau quả ít dùng thuá»c trừ sâu là bầu, bí xanh, bí Äá», chuá»i... Tá»t hÆ¡n hết, khi mua rau quả, không nên chá»n trái cây dập nát vì có nguy cÆ¡ nhiá»m khuẩn, Än xong dá» bá» tiêu chảy. Các loại rau quả vá» trÆ°á»c khi dùng cần Äược rá»­a nÆ°á»c nhiá»u lần Äá» giảm nguy cÆ¡ tá»n dÆ° bep cata hóa chất bảo vá» thá»±c vật. Không nên Än những loại rau Äậu khi xào nấu bá»c mùi khác thÆ°á»ng. Không nên mua những loại hạt có vá» nhÄn nheo, chá» nên chá»n hạt vá» nhẵn, màu há»ng Äá»u.

Hàn the làm ngá» Äá»c máu

Hàn the là má»t phụ gia tuy bá» cấm dùng nhÆ°ng vẫn tá»n tại trong nhiá»u loại thá»±c phẩm chế biến sẵn, từ mì sợi, chả lụa, mì xào giòn Äến dÆ°a chua, củ kiá»u, bánh phá»ng tôm... Cái lợi trÆ°á»c mắt do hàn the mang lại cho ngÆ°á»i sản xuất là vừa giúp bảo quản thá»±c phẩm vừa cá» Äá»nh màu nhÆ° tạo màu Äá» cho lạp xÆ°á»ng, thá»t... giúp tá»n trữ lâu, màu sắc Äẹp, hÆ°Æ¡ng vá» thÆ¡m ngon. Sá» dÄ© hàn the bá» cấm dùng vì gây hại, làm giãn cÆ¡ mạch máu, tạo methemoglobine làm ngá» Äá»c máu, Äá»t biến ung thÆ° á» dạ dày, thá»±c quản. Ngoài ra, còn phải ká» Äến bep cata chất ÄÆ°á»ng hóa há»c saccharin, cyclamat thÆ°á»ng hiá»n diá»n trong các loại bánh mứt kẹo Äá» gia tÄng Äá» ngá»t mà giá thành rẻ hÆ¡n nhiá»u nếu sá»­ dụng ÄÆ°á»ng mía.

Vá»i thá»±c phẩm chế biến sẵn, tá»t hÆ¡n hết vẫn là mua của những công ty, xí nghiá»p sản xuất lá»n – có qui trình sản xuất, Äược kiá»m tra chất lượng, môi trÆ°á»ng sản xuất hợp vá» sinh – hÆ¡n là từ những cÆ¡ sá» thủ công mà viá»c kiá»m tra chất lượng khó tiến hành.

Cảnh giác Äá» há»p giá rẻ bất ngá»

Khi Äi mua Äá» há»p, ngÆ°á»i tiêu dùng cần quan tâm Äến hình thức bên ngoài: móp méo, rá» sét là do bảo quản không tá»t, dù còn hạn dùng vẫn không nên mua. Nếu há»p phá»ng lên có nghÄ©a Äá» há»p ấy Äã có hiá»n tượng nhiá»m Äá»c clostridium botulinum, Än vào dá» gây ngá» Äá»c chết ngÆ°á»i. Äá»c kỹ hạn dùng, Äá»a chá» sản xuất, sá» ÄÄng ký chất lượng sản phẩm và chú ý những mánh tân trang hạn dùng. Äá» há»p bán á» siêu thá» hoặc cá»­a hàng có mức Äá» bảo quản tá»t hÆ¡n Äá» há»p bán á» chợ trá»i, phÆ¡i nắng nóng nhiá»u. Cảnh giác vá»i Äá» há»p bán giá rẻ... không ngá», Äó có thá» là hàng cận “Äát” hoặc có vấn Äá» vá» an toàn thá»±c phẩm á» nÆ¡i sản xuất, cần Äược tiêu thụ nhanh.

Má»t sá» Äiá»u lÆ°u ý nêu trên nêu có thá» giúp hạn chế Äược phần nào tác hại do thá»±c phẩm gây ra trong mùa nắng nóng này. bếp cata